Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

arancione
3962 9640
Reposted fromimyours imyours viapoetabezdomny poetabezdomny
arancione
Kolebię się z tęsknoty  Kolebię się ze szczęścia  Kolebię się na boki, a to wszystko z tej miłości .. 
— lonely-girl
arancione
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viaflyleaf flyleaf
arancione
To co zrobił Gauguin, czyli rzucił w pizdu wszystko i zaczął od nowa nazywa się w psychologii syndromem Gauguina. Sram na to jak się to nazywa. Ale Gauguin to przykład, że zawsze można zacząć od nowa.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahermina hermina
arancione
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
arancione
5342 9621
Stefan Pastuszewski
6964 45c3
6636 91cb
arancione
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
arancione
Tak mi się (...) bez Ciebie nic nie podoba...
— Agnieszka Osiecka
arancione
arancione
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viawerterowska werterowska
arancione
6764 9c02 500
Reposted fromlouse louse
arancione
To niesamowite, że czasami wystarczy wyrzucić z życia tylko jedną osobę, spalić tylko jeden most, skreślić tylko jedno nazwisko, żeby nagle wszystko zaczęło się jakoś układać.

June 30 2015

arancione
Posiadanie miliona znajomych nie jest cudem. Cudem jest mieć kogoś, kto stanie obok Ciebie, gdy milion innych będzie przeciwko Tobie.
arancione
Zawsze kochamy mocniej tych, którzy sprawiają nam najwięcej bólu.
— Nora Roberts
Reposted fromwhyme whyme viapersona-non-grata persona-non-grata
arancione
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię. ”
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
— bardzo .
arancione
Fajna rzecz, znaleźć się w nieznanym nam mieście! To jest właśnie ten czas i to miejsce, w którym można zakładać, że wszyscy goście, których spotykamy, są dobrzy i mili. To jest chwila marzeń. I dlatego też należy skorzystać z tego, że jest to sen, aby przysiąść sobie chwilę w miejskim parku.
— Louis-Ferdinand Celine, "Podróż do kresu nocy"
Reposted fromelloko elloko viapersona-non-grata persona-non-grata

June 29 2015

arancione
arancione

Tylko Ty i ja.

Najmniejsze Państwo świata.

Poza nami nic, dzisiaj się nie liczy.

— Varius Manx - Najmniejsze Państwo świata. Tak było...
Reposted fromarkadia arkadia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl