Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2017

arancione
A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo. 
— K.Siesicka - Zapałka na zakręcie
arancione
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
3060 71b2 500

July 10 2015

arancione
Nie ma Cię przy mnie, Twoja nieobecność osłabia.
— misiaczek95
arancione
5997 2e84
Reposted frommaking-love making-love viain-flagranti in-flagranti
arancione
Przytulił ją; bardzo lubił trzymać ją w ramionach. Gdy się już w coś takiego zabrnie, uczucie może być nawet lepsze niż seks - bycie potrzebnym i kochanym to lepsze niż uprawianie miłości.
— Dean Koontz - "Maska"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMissMurder MissMurder
arancione
4128 73d0
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaMissMurder MissMurder
arancione
1423 599a
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viaMissMurder MissMurder
arancione
Bardzo chciałam pokochać.[…] chciałabym tego tak silnie, ze usiłuję sobie czasem wmówić uczucie. Chwilami już, już udaje mi sie to. Ale potem przychodzi chwila, że widzę, iż oszukiwałam siebie i… kogoś, sprawiając temu komuś ból.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissMurder MissMurder
arancione
Nigdy nie podchodź zbyt blisko! Widzisz, kiedyś zbliżyłam się zbyt mocno do człowieka i on wyrwał mi serce.
Reposted fromMissMurder MissMurder
arancione
Facet może mi mówić, co mam robić, tylko wtedy, kiedy jestem naga.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromin-flagranti in-flagranti
arancione
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea
arancione
1139 ec57
Reposted frompiehus piehus viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
arancione
4330 bb51

July 09 2015

arancione
Jest taka piękna.
Nie można się na nią napatrzeć.
Nie martwisz się, że jest bystrzejsza od ciebie, bo wiesz, że taka jest.
Jest zabawna, nigdy nie będąc wredną.
Kocham ją.
O Boże, tak ją kocham
Jestem takim szczęściarzem, że ją kocham (...)
I podoba mi się mój wybór.
Mam nadzieję, że ona jest zadowolona ze swojego.
— John Green - Gwiazd naszych wina
Reposted frompieprzycto pieprzycto
arancione
3393 7c30
Reposted fromTankistD TankistD viainsanedreamer insanedreamer
arancione
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
arancione
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
arancione

July 02 2015

0188 cd36 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl