Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

arancione
1139 ec57
Reposted frompiehus piehus viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
arancione
4330 bb51

July 09 2015

arancione
Jest taka piękna.
Nie można się na nią napatrzeć.
Nie martwisz się, że jest bystrzejsza od ciebie, bo wiesz, że taka jest.
Jest zabawna, nigdy nie będąc wredną.
Kocham ją.
O Boże, tak ją kocham
Jestem takim szczęściarzem, że ją kocham (...)
I podoba mi się mój wybór.
Mam nadzieję, że ona jest zadowolona ze swojego.
— John Green - Gwiazd naszych wina
Reposted frompieprzycto pieprzycto
arancione
3393 7c30
Reposted fromTankistD TankistD viainsanedreamer insanedreamer
arancione
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
arancione
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
arancione

July 02 2015

0188 cd36 500
arancione
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
arancione
arancione
9711 df03
arancione
Czasem niepotrzebnie otwieramy się do ludzi. 
Reposted fromnosceteipsum nosceteipsum viawerterowska werterowska
arancione
Reposted from1911 1911 viawerterowska werterowska
arancione
5193 babb 500
Coben "Zachowaj spokój"  6
4818 5352
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaadriannak adriannak
2492 0963
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaadriannak adriannak
arancione
1291 38f4 500
arancione
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys viaiamdreamer iamdreamer
arancione
Biorąc ślub, podejmuję decyzję, że będę z mężem do końca życia. Czasem spotykam się z pogardą dla swojej decyzji. Ktoś mi mówi, że nic nie wiem o życiu, ktoś inny daje nam trzy lata. To przykre, że ludzie tak mówią, bo to w żaden sposób nie świadczy o moim związku, tylko o tych ludziach - że zostali zranieni, a z tej rany sączy się ropa. Na innych.
— Aleksandra Hamkało
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiamdreamer iamdreamer
arancione

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viaiamdreamer iamdreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl